• Snabba leveranser
 • Gratis provbitar
 • Köp nu - Betala sen
Vi förstår att det inte är lätt att se på skärmen hur en matta ser ut

Därför erbjuder vi Gratis provbitar på nästan alla våra mattor. Titta hemma i lugn och ro innan köp.

Gå in på produkten och klicka "Beställ varuprov". Provbitarna landar i din brevlåda inom 1-2 dagar.

Lägga textilplattor - så här gör du

I den här guiden kommer vi att gå igenom hur man lägger textilplattor. Det finns huvudsakligen två sätt att installera sina plattor på golvet. Antingen limmar man fast de eller så använder man sig av dubbelhäftande tejp. I ett större rum eller om golvet kommer att utsättas för hög trafik och mycket slitage är det bäst att man limmar fast textilplattorna på golvet.

I den här guiden kommer vi att använda oss av den dubbelhäftande tejpen. En fördel med att tejpa sina textilplattor är att det blir enklare att ta loss och byta ut en platta mot en ny ifall olyckan skulle vara framme.

Denna guide är uppdelad i dessa sektioner:

 1. Planera din mattläggning
 2. Material du behöver
 3. Rengör underlag
 4. Tejpa golvet
 5. Lägg ut den första textilplattan
 6. Tejpa i korsen där plattorna möts
 7. Skarva textilplattor

Fördjupade kunskaper

Kom ihåg

Beställ gärna några fler textilplattor än vad som kommer att gå åt till ditt projekt. Då är det enkelt att byta ut en textilplatta om en skulle smutsas ner eller förstöras.

1. Planera din mattläggning

Du börjar med att ta reda på hur många kvadratmeter ytan är som du ska lägga textilplattorna på.

Har du exempelvis ett rektangulärt rum som är 4x5 meter så är det 20 kvadratmeter stort. Våra textilplattor säljs i paket om 5 kvadratmeter och du behöver således 4 paket för att täcka rummets yta. Det kan vara bra att köpa några plattor extra att ha i reserv för skarvning och om du råkar spilla på mattan och vill kunna byta ut en platta i framtiden.

Lägg skarvar där du kommer gå som minst

Innan du börjar lägga textilplattorna råder vi dig att du testar att lägga ut en rad med plattor på rummets bredd och en rad på rummets längd. På detta sätt skapar du dig en uppfattning om hur din matta kommer att se ut i rummet och du kan även i förväg planera var du ska lägga dina skarvar. Försöka att lägga dina skarvar på de ställen i rummet där man går som minst.

Mönster

På baksidan av varje textilplatta finns en pil. Pilen är till för att du ska veta att du lägger plattorna i rätt riktning. Under sektionen Mönster på textilplattor kan du läsa mer och inspireras av våra 4 favoritmönster på textilplattor.

2. Ta fram material och verktyg som du behöver

Innan du börjar lägga dina textilplattor är det bra att plocka fram alla verktyg och material som behövs. Du kommer behöva en eller flera av dessa verktyg:

 • Mattkniv eller brytkniv och extra blad
 • Måttband
 • En rak bräda eller linjal för att lägga raka snitt när du ska skära dina textilplattor
 • Dubbelhäftande tejp
Mattlaggning Helteckningsmatta 46
Lagga textilplatta 1
Lagga altan 2
Mattlaggning Helteckningsmatta 50

3. Rengör underlaget som mattan ska ligga på

Ta fram dammsugaren och dammsug noga av hela golvytan. Har du av någon anledning ett blött golv efter rengöringen av underlaget så ska du vänta tills att det är helt torrt innan du går vidare till nästa steg i guiden.

Mattvatt 3

Dammsug golvet noggrant innan du börjar.

4. Tejpa på golvet längs rummets alla väggar

När du har rengjort golvet är det dags att tejpa på golvet längs med alla rummets väggar med den dubbelhäftande tejpen.

Om du har valt att lägga textilplattorna i ett tegelmönster i sidled eller höjdled, bortse från detta steg i guiden och se istället avsnittet Hur du ska tejpa dina textilplattor om du lägger tegelmönster.

Lagga Textilplatta 2
Lagga Textilplatta 6

5. Dags att lägga ut den första plattan

Lägg ut den första textilplattan i ett hörn av rummet och jobba dig sedan ut från det hörnet genom att lägga nästa matta tätt, kant i kant med föregående platta.

Lagga Textilplatta 9

6. Tejpa i korsen där textilplattorna möts

Utöver tejpen längs väggarna i rummet ska du även tejpa i korsen där plattorna möter varandra. Sätt en kvadratisk bit med tejp under ett hörn på en textilplatta och tryck sedan fast den mot golvet. Textilplattan sitter en fjärdedel in på tejpbiten och allt eftersom sätter du fast resterande 3 textilplattor i korset som på bilderna nedanför. Glöm inte att trycka till ordentligt på plattorna så att de fastnar mot golvet.

Om du har valt att lägga textilplattorna i ett tegelmönster i sidled eller höjdled, bortse från detta steg i guiden och se istället avsnittet Hur du ska tejpa dina textilplattor om du lägger tegelmönster.

Tejp1
Tejp2
Tejp3
Tejp4 1

7. Skarva textilplattor

Ofta behöver du skarva till dina textilplattor på slutet för att mattan ska täcka hela ditt golv. Mät ut hur stor din skarvbit ska vara och vänd på textilplattan så att du lägger snittet på baksidan. Ta hjälp av din raka bräda eller linjal för att få ett rakt snitt.

Lagga Textilplatta 14
Lagga Textilplatta 15

Fördjupade kunskaper

I avsnittet fördjupade kunskaper kan du ta del av våra tips när det kommer till att lägga textilplattor.

Tips när du ska skarva textilplattor

Det finns också ett knep som man även brukar använda sig av när man ska lägga golv, som också fungerar för att mäta in och skarva en textilplatta.

 • På bilden ser du tre stycken textilplattor. X, Y och Z. I det här exemplet ska Y skäras till för att passas in mellan Z och väggen.
 • X och Z läggs med undersidan nedåt mot golvet. Y (som ska skarvas) läggs med undersidan uppåt (mot taket).

 • Y läggs rakt ovanför Z (med ovansidorna mot varandra). X läggs ovanpå Y och skjuts in hela vägen in till väggen. Längs med kanten på X ska du sedan skära i Y (se den röda pilen på bilden).
Alternativ 2 skarva textilplatta 2

Mönster på textilplattor

Nedan hittar du några olika sätt som du kan lägga dina textilplattor på för att få fram olika mönster på ditt golv. På baksidan av varje textilplatta finns det en pil som är till för att du ska veta att du lägger plattorna i rätt riktning.

Textilplatta omonstrad

Omönstrat golv

Vill du att plattorna ska bilda en omönstrad heltäckningsmatta så lägger du alla textilplattor med pilen pekande åt samma riktning som på bilden.

Textilplatta monstrad

Rutmönstrat golv

Vill du istället att ditt golv ska ha ett rutmönster så lägger du textilplattorna med pilarna omlott som på bilden här.

Textilplatta tegel sidled

Tegelmönster sidled

För att skapa ett tegelliknande mönster med dina textilplattor ska du låta skarvarna gå omlott. Istället för att skarvarna ligger i raka rader som i exemplen ovan, ska du lägga textilplattorna med en förflyttning av en halv textilplattas längd i sidled. Du får på så sätt ett tegelliknande mönster på ditt textilgolv.

Textilplatta tegel hojdled

Tegelmönster höjdled

Man kan också lägga textilplattorna på samma sätt som i föregående exempel, fast istället låta tegelmönstret gå i höjdled. Om du vill ha detta mönster, lägg plattorna som på den här bilden men istället med en förskjutning av en halv textilplattas längd i höjdled.

Om du ska lägga tegelmönster

Eftersom att skarvarna mellan textilplattorna försvinner efter några veckors användning, så rekommenderar vi antingen att du väljer två olika färger på textilplattor som du varvar med varandra eller att du lägger textilplattorna med pilarna åt två olika håll (likt hur man gör för att få det rutiga mönstret i exemplet ovan).


Hur du ska tejpa dina textilplattor om du lägger tegelmönster

Om du har valt att lägga dina textilplattor i något av de två tegelmönster som vi tidigare visade så kommer tejpningen av dina textilplattor att se lite annorlunda ut. Eftersom att fyra hörn aldrig kommer att mötas när man lägger textilplattorna i tegelmönster så tejpar du istället i horisontella, alternativt vertikala rader på golvet i ditt rum.

Tejpa for tegelmonster sidled

Tejpa för tegelmönster sidled

Lägger du tegelmönster i sidled, tejpa i rader som på bilden. Tejpa så att två textilplattor får plats att fästa på tejpens bredd.

Tejpa for tegelmonster hojdled

Tejpa för tegelmönster höjdled

Lägger du tegelmönster i höjdled, tejpa i rader som på bilden. Tejpa även här så att två textilplattor får plats att fästa på tejpens bredd.

Vad ska du tänka på när du ska lägga textilplattor?

📌 Hur gör jag för att lägga textilplattor?

Det är inte särskilt svårt att lägga textilplattor själv. Vi har brutit ner processen i 6 enkla steg:

 1. Vilka material du behöver
 2. Hur du rengör underlaget
 3. Hur du tejpar golvet
 4. När du ska lägga ut den första textilplattan
 5. Hur du tejpar dina textilplattor
 6. Hur du gör för att skarva två textilplattor

För en mer utförlig beskrivning och fördjupade kunskaper, läs gärna vidare i vår guide lägga textilplattor.

⚒️ Vilka verktyg behöver jag när jag ska lägga textilplattor?

Du kommer att behöva en mattkniv, ett måttband, en rak bräda eller en linjal för att göra raka snitt samt dubbelhäftande tejp.

För en mer utförlig beskrivning och fördjupade kunskaper, läs gärna vidare i vår guide lägga textilplattor.

📌 Vilka mönster kan jag skapa när jag ska lägga textilplattor?

Genom att lägga textilplattorna med pilarna (som finns på baksidan) i olika riktningar kan du skapa olika mönster. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vilka mönster du kan skapa när du lägger dina textilplattor. Vi ger i vår guide exempel på 4 olika mönster som vi tycker passar bra till textilplattor:

 1. Omönstrat
 2. Rutmönstrat
 3. Tegelmönster i sidled
 4. Tegelmönster i höjdled

För en mer utförlig beskrivning och fördjupade kunskaper, läs gärna vidare i vår guide lägga textilplattor.

📌 Hur planerar jag inför att lägga textilplattor?

Börja med att ta reda på hur många kvadratmeter stor ytan är som du ska lägga textilplattor på. Vi säljer våra textilplattor i paket om 5 m2. Beställ gärna några fler textilplattor än vad som går åt så att du har några extra att byta till ifall du skulle spilla något på din matta.

📌 Var ska jag lägga mina skarvar när jag lägger textilplattor?

Vi rekommenderar att du lägger skarvarna där du kommer gå som minst i rummet. Planera var skarvarna kommer att hamna genom att lägga ut en rad med textilplattor på rummets bredd och en rad på rummets längd för att på förhand bestämma var du ska lägga dina skarvar.

För en mer utförlig beskrivning och fördjupade kunskaper, läs gärna vidare i vår guide lägga textilplattor.

📌 Hur skarvar jag en textilplatta?

Ett rum är inte alltid helt rakt och har samma mått som dina rader med textilplattor. Det leder till att du troligen kommer behöva skarva dina textilplattor på några ställen. Mät ut hur stor skarvbiten ska vara och skär på baksidan av textilplattan.

För en mer utförlig beskrivning och fördjupade kunskaper, läs gärna vidare i vår guide lägga textilplattor.

Stuvbitar från våra mattor
allt 80% rabatt

När vi kapar mattor får vi massor med små bitar över.
Dessa säljer vi ut till rabatt. Passa på att fynda!

Till stuvbitarna